Forebyggelseskonsultationer

Kroniske sygdomme

Diabetes Type 2:
Ved nyligt diagnosticeret type 2 sukkersyge, anbefales kontrol ved sygeplejerske hver 3. måned . Ved velbehandlet type 2 diabetes er kontrol en gang årligt ved sygeplejerske og læge tilstrækkelig.

Diabeteskontrollerne indeholder bl.a. livsstilssamtale, blodprøver, blodtryk, vægt og eventuelt urinkontrol. En gang årligt suppleres med
hjertekardiogram, blodprøver, tilsyn af fødder og medicingennemgang. Husk kontrol hos øjenlæge og fodterapeut en gang om året.
www.diabetes.dk

Hjerte-karsygdomme:
Detter er sygdomme såsom forhøjet blodtryk, åreforkalkning, tidligere blodprop i hjerne eller hjerte, hjertesvigt mm.
Der anbefales kontrol hver 6.-12. måned hos sygeplejerske eller læge afhængigt af sværhedsgrad.
En gang årligt bør der tages diverse blodprøver, vægt, hjertekardiogram, urin
og blodtrykskontrol samt foretages medicingennemgang.

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom og Astma:
Årlig kontrol. Indeholder bl.a. livsstilssamtale, vurdering af sværhedsgrad,
lungefunktionsmåling, vægt, rygestatus, medicingennemgang mm. Ved behov
anbefales ekstra kontrol. Har du astma og behov for korttidsvirkende
bronkieudvidende medicin (blå inhalator) mere end 2 gange ugentligt er du
formentlig ikke velreguleret. Tal med lægen.
www.astma-allergi.dk

Stofskiftelidelse:
Lavt eller forhøjet stofskifte kontrol hver ½ år eller 1 gang om året efter aftale.
Der tages blodprøver og evt. snak om forebyggelse af anden co-morbiditet
http://vejledninger.dsam.dk/thyreose/

Osteoporose (knogleskørhed):
Hvert andet år anbefales knoglescanning og kontrol af D- vitaminstatus.
www.osteoporose-f.dk

Muskolo-skeletal sygdomme:
www.gigtforeningen.dk/viden+om+gigt/diagnoser/leddegigt

Psykiske lidelser:
http://vejledninger.dsam.dk/angst/
http://www.dsam.dk/files/9/depression_med_links.pdf

Cancer:
www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/forebyg-kraeft/kan-du-selv-goere/
www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/forebyg-kraeft/kan-samfundet-goere/